Coaching

De vastgoedcoach is een nieuw beroep in Frankrijk. Zijn rol is om een verkoper en koper te ondersteunen bij de koop of verkoop van zijn eigendom. Een ontlasting voor velen. 

  Lees meer

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Algemene voorwaarden

 

Op het gebruik van Francemaisons.eu zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Algemeen

Francemaisons.eu (Van Particulieren, Voor Particulieren) is een advertentiesite waar iedereen zijn onroerende goed objecten kan aanbieden. Iedereen kan ongedwongen dit advertentieaanbod bekijken en eventueel reageren en of vragen stellen aan de eigenaar van de desbetreffende advertentie. Francemaisons.eu (Van Particulieren, Voor Particulieren) is een platform en geen veilingsite. Francemaisons.eu (Van Particulieren, Voor Particulieren) biedt de mogelijkheid aan kopers en verkopers om elkaar te vinden op de website. Francemaisons.eu (Van Particulieren, Voor Particulieren) is geen partij bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen koper en verkoper en zal om die reden dan ook niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor geschillen die voortvloeien uit een tot stand gekomen overeenkomst. Geschillen tussen koper en verkoper dienen onderling opgelost te worden. U vrijwaart Francemaisons.eu (Van Particulieren, Voor Particulieren) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoedingen en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Plaatsen advertentie

Door het plaatsen van een advertentie in de correcte categorie komt er een overeenkomst tot stand tussen adverteerder en Francemaisons.eu (Van Particulieren, Voor Particulieren). Door het plaatsen van een advertentie geeft adverteerder toestemming de in de advertentie geplaatste teksten en foto’s te plaatsen op de website. De adverteerder is verplicht om de advertentie aan te passen of te verwijderen indien het product of aangeboden dienst niet langer beschikbaar is.

 Plaatsingsreglement

–  Voor elk object dient een aparte advertentie gemaakt te worden welke in één daarvoor bestemde rubriek aangeboden dient te worden;

–  Het plaatsen van een dubbele advertentie is niet toegestaan. Francemaisons.eu behoudt zich het recht voor om dubbel geplaatste advertenties te verwijderen;

–  Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een adverteerdernaam te gebruiken welke bestaat uit een URL of gedeelte van een URL;

–  Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bij een advertentie foto’s/afbeeldingen te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden object.

–  Het is niet toegestaan om misleidende teksten en/of titels in uw advertentie te vermelden. Ook mag er geen enkele onduidelijkheid ontstaan over de door u aangeboden object

–  Advertenties die in strijd zijn met nationale en/of internationale wet- en regelgeving en die uitdrukkelijk niet toegestaan zijn, zullen door Francemaisons.eu worden verwijderd. Indien advertenties in strijd zijn met nationale en/of internationale wet- en regelgeving bestaat de mogelijkheid dat aangifte gedaan wordt.

Indien een advertentie niet aan de algemene voorwaarden voldoet, zal de advertentie verwijderd worden en zal er geen restitutie plaatsvinden of enige vorm van schadevergoeding.

Advertentieduur

De advertentieduur bedraagt een jaar. Na dit jaar kunt u uw advertentie weer verlengen, u krijgt hier automatisch bericht van.

U heeft ook de mogelijkheid om uw advertentie via een carrousel op de voorpagina mee te laten lopen, deze advertentie is dan uitgelicht/aanbevolen. Het bereik van uw onroerend goed object is dan aanzienlijk groter

Betalingsmogelijkheden

Wanneer u gebruik wilt maken van een van de het advertentie pakketten, Vragen wij u om de kosten hiervan te voldoen via een directe bankoverschrijving. Instructies en gegevens krijgt u via de e-mail toegestuurd. Binnenkort is het mogelijk om via Ideal te kunnen betalen.

Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Aansprakelijkheid

De inhoud die door Francemaisons.eu zelf op de website is gezet, is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid zou het mogelijk kunnen zijn dat er onjuistheden of onzorgvuldigheden zijn opgetreden. Francemaisons.eu kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. U gaat ermee akkoord dat u Francemaisons.eu niet aansprakelijk houdt voor wat door andere gebruikers geplaatst of gedaan wordt.

Wijzigingen

Francemaisons.eu kan de website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd. Francemaisons.eu kan de prijzen van de betaalde advertenties te allen tijde wijzigen.

De advertentie kan ook elders worden gepubliceerd

Francemaisons.eu kan de advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, websites van derden, in gedrukte media of op televisie. Door het plaatsen van een advertentie verstrek je Francemaisons.eu automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken.

 

Uitsluiting

Francemaisons.eu behoudt zich het recht voor om adverteerders en gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden. Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Francemaisons.eu om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen. Indien uw account verwijderd wordt in verband met één van bovengenoemde uitsluitingen, vindt onder geen beding restitutie van tegoeden, in welke vorm dan ook, plaats.

Beveiliging

Francemaisons.eu neemt diverse maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van niet-geautoriseerde toegang. Ondanks deze maatregelen kunnen wij niet garanderen dat door onrechtmatig gebruik, verlies aan gegevens, onrechtmatig toegang tot computers of bestanden wordt verkregen, via advertenties virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden worden verspreid, ontstaat.

 

Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst door de bedrijven Google en affiliatie Programs. Wij gebruiken deze cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, zodat we onze website kunnen optimaliseren.

Sociaal media buttons

Op onze website vindt u buttons om webpagina’s te promoten op Google+, Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.

 


Hypotheek berekening

How much can I borrow? Do a quick check.
Totaal maandelijks inkomen (na belasting):
$

Geschatte leencapaciteit:
$

Aanmelding nieuwsbrief

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen